LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   823,604

Đang online:      19

Nhiệm vụ - Quyền hạn của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk.

    Tham mưu giúp Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp có thâm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch kế hoạch, chương trinh, đe an, dự án, quy chuân kỹ thuật, quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật vê sản xuât trông trọt, giống cây trồng nông nghiệp, sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, phân bón hữu cơ và phân bón khac, bảo vệ thực vật, kiểm dịch thực vật, quản lý thuốc bảo vệ thực vật, quản lý giống cây trồng nông nghiệp, phân hưu cơ và phân bón khác ở địa phương.

     Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch chương trình, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, định mức kinh tế - ky thuật đã được phê duyệt. Thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về cac lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý được giao.

    Trình Giám đốc Sở Nông Nghiệp và PTNT ban hành hoặc phê duyệt theo thẩm quyền các văn bản cá biệt thuộc chuyên ngành, lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Chi cục.

     Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý dự trữ địa phương về giống cây trồng nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, vật tư hàng hóa thuộc lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giao.

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk