LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   823,520

Đang online:      16

Các đơn vị trực thuộc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật Đắk Lắk

Cơ cấu tổ chức của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật gồm có:

  - Lãnh đạo Chi cục: Chi cục trưởng và 02 Phó Chi cục trưởng.

          - Các đơn vị thuộc và trực thuộc Chi cục gồm có:

          + Phòng Hành chính, Tổng hợp;

          + Phòng Trồng trọt;

          + Phòng Bảo vệ thực vật;

          + Phòng Thanh tra, Pháp chế.

          + Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa;

          + 15 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thị xã, thành phố;

          + Trại thực nghiệm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật.

          - Tổng số cán bộ, công chức, viên chức: 97 người (02 HĐLĐ thời vụ). Trong đó: nam 58 người; nữ 39 người; dân tộc thiểu số 08 người.

          - Trình độ chuyên môn: 14 thạc sỹ; 75 đại học; 01 cao đẳng; 03 trung cấp; 04 công nhân.

          - Tổ chức chính trị đoàn thể gồm có: 56 đảng viên, sinh hoạt tại Chi bộ Chi cục 19 đảng viên, 37 đảng viên của Trạm trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thị xã, thành phố sinh hoạt tại các Chi bộ thuộc Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và Phòng Kinh tế thị xã, thành phố; Công đoàn Chi cục: 95 đoàn viên. Chi đoàn TNCSHCM: 04 đoàn viên sinh hoạt ghép tại Chi đoàn Chi cục Chăn Nuôi và Thú Y.

1. KHỐI VĂN PHÒNG CHI CỤC:

1.1 Phòng Hành chính, Tổng hợp:

Số điện thoại: 0262.3.852.747; Fax: 0262.3.813.408

- Trưởng phòng: Ông Phạm Khánh Diễn

- Phó trưởng phòng: Bà Phạm Thị Kim Lan

- Phụ trách kế toán: Nguyễn Minh Đức

1.2. Phòng Bảo vệ thực vật:

Số điện thoại: 0262.3.858.810; 0262.3.845.045

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Hữu Hưng

- Phó trưởng phòng: Ông Nguyễn Trung Hiếu

- Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Lệ Giang

1.3. Phòng Thanh tra, Pháp chế:

Số điện thoại: 0262.3.855.562

- Trưởng phòng: Ông Nguyễn Thế Ân

- Phó trưởng phòng: Bà Võ Thị Thu Sương

- Phó trưởng phòng: Ông Đinh Sỹ Công

1.4. Trạm Kiểm dịch thực vật nội địa:

Số điện thoại: 0262.3.854.510

- Trưởng trạm: Bà Ninh Thị Hoa

- Phó trưởng trạm: Bà Nguyễn Thị Hoa

- Phó trưởng trạm: Ông Nguyễn Đức Nguyên

1.5. Phòng Trồng trọt:

Số điện thoại: 0262.3.734.888

- Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Mai

1.5. Trại thực nghiệm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật:

Số điện thoại: 0262.3. 684.848

- Trưởng trại: Ông Huỳnh Thanh Khiết

2. KHỐI TRẠM TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ:

2.1. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thành phố Buôn Ma Thuột:

Số điện thoại: 0262.3.890.667

- Trưởng trạm: Ông Nguyễn Minh Hữu

- Phó trưởng trạm: Y Đavit Ênuôl

2.2. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật thị xã Buôn Hồ:

Số điện thoại: 0262.3871.701

- Trạm trưởng: Ông Trần Văn Toan

2.3. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Ea H’Leo:

Số điện thoại: 0262.3.777.079

- Trưởng trạm: Ông Nguyễn Ngọc Hòa

- Phó Trưởng trạm: Ông Võ Công Yên

2.4. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Krông Búk:

Số điện thoại: 0262.3.574.914

- Trưởng trạm: Ông Ngô Khắc Quý

2.5. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Krông Năng:

Số điện thoại: 0262.3.675.488

- Trưởng trạm: Ông Cao Xuân Sơn

- Phó Trưởng trạm: Bà Phan Thị Xuyên

2.6. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Cư M’gar:

Số điện thoại: 0262.3.834.776

- Trưởng trạm: Ông Lê Văn Từ

- Phó Trưởng trạm: Bà La Thị Vân Anh

2.7. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Ea Súp:

Số điện thoại: 0262.3.688.304

- Trưởng trạm: Ông Nguyễn Văn Thủy

- Phó Trưởng trạm: Ông Nguyễn Anh Quốc

2.8. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Buôn Đôn:

Số điện thoại: 0262.3.789.498

- Phụ trách trạm: Ông Nguyễn Văn Chí

2.9. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Lắk:

Số điện thoại: 0262.3.586.356

- Trưởng trạm: Bà Phạm Thị Nhài

- Phó Trưởng trạm: Ông Nguyễn Đức Quân

2.10. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Krông Bông:

Số điện thoại: 0262.3.732.604

- Phụ trách trạm: Bà Lê Thị Trúc Hạnh

2.11. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Cư Kuin:

Số điện thoại: 0262.3.640.744

- Phụ Trách trạm: Ông Trần Văn Toản

2.12. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện M’Đrắk:

Số điện thoại: 0262.3.731.188

- Trưởng trạm: Bà Nguyễn Thị Phương Thuỷ

2.13. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Ea Kar:

Số điện thoại: 0262.3.624.079

- Trưởng trạm: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

- Phó Trưởng trạm: Bà H'Jen Byă

2.14. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Krông Pắk:

Số điện thoại: 0262.3.871.701

- Phụ trách trạm: Ông Trương Văn Cao

- Phó Trưởng trạm: Bà Hùng Trịnh Minh Nhật

2.15. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Krông Ana:

Số điện thoại: 0262.3.637.620

- Phụ trách trạm: Ông Đỗ Cúc

- Phó Trưởng trạm: Ông Võ Quang

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk