LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   829,098

Đang online:      1

Ban lãnh đạo Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Đắk Lắk.

     1. Chi cục trưởng:

     Ông: Lê Văn Thành

     Số ĐT: 0262.3.854.384; Di động: 0914.003.338

          a. Quy định chung:

  Chi cục trưởng là thủ trưởng cơ quan, quản lý điều hành toàn bộ hoạt động của Chi cục; chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật trong việc chỉ đạo quản lý nhà nước, công tác chuyên môn trong lĩnh vực trồng trọt và bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh.

         b. Quy định cụ thể:

Chi cục trưởng Lê Văn Thành: Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Chi cục, trực tiếp phụ trách các mặt công tác sau:

- Công tác tổ chức cán bộ, thi đua khen thưởng, kỷ luật;

- Công tác kế hoạch, quy hoạch, chính sách và quy định của pháp luật về trồng trọt và bảo vệ thực vật;

- Công tác tài chính và xây dựng cơ bản của Chi cục;

- Công tác quản lý nhà nước về kiểm dịch thực vật, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng nông nghiệp, phân bón hữu cơ và phân bón khác theo phân cấp của Sở Nông nghiệp và PTNT và quy định của pháp luật;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động: Phòng Hành chính, Tổng hợp; Phòng Thanh tra, Pháp chế; Trạm kiểm dịch thực vật nội địa; 15 Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện, thị xã, thành phố.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công. Sinh hoạt trực tiếp tại Phòng Hành chính, Tổng hợp.

     2. Phó chi cục trưởng:

     Bà: Vũ Thị Thanh Bình

     Số ĐT: 0262.3.810.146; Di động: 0988.791.278

           Quy định chung:

          a) Phó Chi cục trưởng được Chi cục trưởng phân công giúp việc trong từng phần công việc cụ thể để giúp Chi cục trưởng hoàn thành nhiệm vụ của Chi cục.

          b) Thay mặt Chi cục trưởng giải quyết những phần việc được phân công hoặc công việc được giao và phải báo cáo Chi cục trưởng, đồng thời chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng, trước pháp luật về quyết định giải quyết của mình; giải quyết công việc hàng ngày để phối hợp mọi hoạt động của đơn vị; đối với những vấn đề thuộc chủ trương hoặc quyết định mang tính chất nguyên tắc vượt quá thẩm quyền của mình thì phải báo cáo xin ý kiến Chi cục trưởng trước khi triển khai thực hiện.

         c) Chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động, kế hoạch công tác những phần việc được phân công phụ trách và những công việc khác được giao trên cơ sở kế hoạch chung của Chi cục.

Phân công nhiệm vụ:

  Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công phụ trách:

- Giải quyết các công việc khi Chi cục trưởng đi công tác vắng;

- Công tác bảo vệ thực vật, thực nghiệm trồng trọt và bảo vệ thực vật; chỉ đạo công tác hướng dẫn sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón và tư vấn giới thiệu sản phẩm sinh học, sản phẩm công nghệ cao về bảo vệ thực vật;

- Công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ;

- Công tác cải cách hành chính: Chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính theo mô hình một cửa, thực hiện áp dụng TCVN ISO 9001:2008 về quản lý hành chính của Chi cục;

- Công tác công nghệ thông tin và trang thông tin điện tử của Chi cục (website);

- Công tác Công đoàn;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động: Phòng Bảo vệ thực vật; Trại thực nghiệm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật; Cửa hàng tư vấn và giới thiệu sản phẩm sinh học, sản phẩm công nghệ cao của Chi cục;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công. Sinh hoạt trực tiếp tại Phòng Bảo vệ thực vật.

     Phó chi cục trưởng:

     Ông: Nguyễn Hắc Hiển

     Số ĐT: 0262.3.735.888; Di động: 0936.410.410

Phân công nhiệm vụ:

Chịu trách nhiệm trước Chi cục trưởng và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công phụ trách:

- Xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phương án hạn chế tác hại của biến đổi khí hậu cho cây trồng, bảo vệ sản xuất hiệu quả;

- Công tác trồng trọt; chỉ đạo công tác hướng dẫn sử dụng giống cây trồng nông nghiệp, sản phẩm công nghệ cao về trồng trọt;

- Công tác khoa học và công nghệ;

- Công tác Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Công tác buôn kết nghĩa;

- Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Phòng Trồng trọt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chi cục trưởng phân công; Sinh hoạt trực tiếp tại Phòng Trồng trọt.

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk