LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   823,741

Đang online:      6

Thông báo số 18/TBSB ngày 5/5/2021 - Thông báo tình hình sinh vật hại 07 ngày

2.2.Tình hình sâu bệnh hại

* Nhóm cây công nghiệp lâu năm

Trên cây cà phê: Bệnh gỉ sắt TLH 5-35%, DTN 32 ha (Krông Búk, Ea Kar), giảm 10 ha so với kỳ trước; Bệnh khô cành TLH 2-35%, DTN 14 ha (Ea Kar, Tx. Buôn Hồ), tăng 04 ha so với kỳ trước; Rệp sáp TLH 3-20%, DTN 24 ha (Tx. Buôn Hồ, Krông Búk, Krông Pắk, Tp. Buôn Ma Thuột) tăng 10 ha so với kỳ trước; Rệp vảy (xanh, nâu)TLH 3-25%, DTN 17,5 ha (Tx. Buôn Hồ, Ea Kar, Ea H’leo), giảm 9,3 ha so với kỳ trước; Bệnh nấm hồng TLH 3-5%, DTN 4 ha (Tx. Buôn Hồ), giảm nhẹ so với kỳ trước; Mọt đục quả TLH 5-15%, DTN 0,7 ha (Ea H’leo) giảm nhẹ so với kỳ trước; Bọ cánh cứng ăn lá cà phê TLH 6-25%, DTN 11ha (Krông Năng) tương đương so với kỳ trước; Sâu đục thân mình hồng TLH 3-10%, DTN 03 ha (Krông Năng) tương đương so với kỳ trước; Bệnh lỡ cổ rễ TLH 5-10%, DTN 1,3 ha (Ea H’leo). Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

Trên cây Hồ tiêu: Bệnh vàng lá chết chậm TLH 3-15%, DTN 69,9 ha  (Buôn Đôn, Cư M'gar, Ea Kar, Krông Búk, TX Buôn Hồ, Ea H'leo), giảm 6,2 ha so với kỳ trước; Bệnh chết nhanh TLH 1-6%, DTN 19 ha (Tx. Buôn Hồ, Buôn Đôn), giảm nhẹ so với kỳ trước; Bệnh đốm tảo TLH 10-35%, DTN 27 ha (Ea Kar), tăng 15 ha so với kỳ trước; Tuyến trùng TLH 3-25%, DTN 12,1 ha (Ea Kar, Tx. Buôn Hồ,  Ea H’leo), tăng 03 ha so với kỳ trước; Rệp sáp gốc TLH 5-15%, DTN 5,1 ha (Ea H’leo) tăng nhẹ so với kỳ trước; Bọ xít lưới TLH 4-15%, DTN 02 ha (Krông Năng), tương đương so với kỳ trước. Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

Trên cây Điều: Bọ xít muỗi TLH 5-20%, DTN 8,7 ha (Ea Kar, Ea H’leo), giảm 11,3 ha so với kỳ trước; Bệnh thán thư TLH 5-30%, DTN 36 ha (Krông Búk, Ea Kar), tăng 04 ha so với kỳ trước; Sâu đục thân cành, TLH 10-35%, DTN 05 ha (Ea Kar), giảm 09 ha so với kỳ trước; Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

Trên cây ca cao: Bọ xít muỗi TLH 3-15 con/m2, DTN 5,1 ha (Ea Kar, Ea H’leo), giảm 02 ha so với kỳ trước; Rệp muội TLH 10-35%, DTN 18 ha (Ea Kar), tăng 03 ha ha so với kỳ trước; Sâu hồng TLH 15-20%, DTN 05 ha (Ea Kar) tăng 02 ha so với kỳ trước; Các loại sâu, bệnh khác gây hại rải rác.

* Nhóm cây ăn quả

Trên cây Bơ:  Bọ vòi voi TLH 5-15% ,DTN 3,7 ha (Ea H’leo); Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

Trên cây có múi  (cam quýt): Bệnh greening TLH 20-40%, DTN 11 ha (Ea Kar), tăng  2,5 ha so với kỳ trước; Bệnh vàng lá thối rễ TLH 25-30%, DTN 06 ha (Ea Kar), tăng 01 ha so với kỳ trước; Sâu vẽ bùa TLH 10-35%, DTN 22 ha (Ea Kar),tăng 08 ha so với kỳ trước; Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể.

Cây sầu riêng: Rầy nhảy TLH 5-15%, DTN 03 ha (Krông Năng) tăng 03 ha so với kỳ trước; Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể

* Nhóm cây lương thực

Trên cây lúa: Rầy nâu TLH 1-30%, DTN 19 ha (Ea Kar, Krông Bông), tăng  03 ha so với kỳ trước; Bệnh bạc lá TLH 5-35%, DTN 10 ha (Ea Kar,Krông Bông) tăng 05 ha so với kỳ trước; Bệnh lem lép hạt TLH 5-40%, DTN 14,5 ha (Ea Kar, Krông Bông) giảm 02 ha so với kỳ trước; Sâu đục thân TLH 2-4%, DTN 03 ha (Tx. Buôn Hồ) tương đương so với kỳ trước; Bệnh khô vằn TLH 5-10%, DTN 02 ha (Krông Bông). Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

Trên cây ngô: Sâu keo mùa thu TLH 4-6 con/m2, DTN 2,5 ha (Lắk) tăng 2,5 ha so với kỳ trước; Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

Trên cây sắn (Mì): Khảm lá virus TLH 5-40%, DTN 29 ha (Ea Súp, Ea Kar), tăng 29 ha so với kỳ trước; Bệnh đốm lá vi khuẩn TLH 5-10%, DTN 04 ha (Ea Kar); Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

* Nhóm cây rau màu

Trên cây rau các loại: Bệnh thối hạch TLH 15-25%, DTN 04 ha (Ea Kar); Sâu ăn lá TLH 15-20 con/m2, DTN 03 ha (Ea Kar); Bệnh héo xanh TLH 17-20%, DTN 05 ha (Ea Kar); Ruồi đục quả TLH 17-20%, DTN 04 ha (Ea Kar); bệnh cháy lá/thối lá TLH 20-25%, DTN 03 ha (Ea Kar); Dòi đục lá TLH 15-20 con/m2, DTN 04 ha (Ea Kar)… Các loại sâu bệnh khác gây hại rải rác.

2. Công tác Bảo vệ thực vật

Theo dõi tình hình phát sinh sâu, bệnh gây hại trên các loại cây trồng chính để có giải pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời, cụ thể:

Lúa Đông xuân: Tiếp tục theo dõi các đối tượng sâu bệnh gây hại giai đoạn chín như  rầy nâu , rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ lá, đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn, lem lép, sâu đục thân, sâu căn gié, chuột.

Trên cây cà phê: Rệp sáp hại cành, bệnh khô cành, rệp vảy nâu, vảy xanh, mọt đục cành gây hại rải rác trên cây cà phê giai đoạn quả non.

Trên cây tiêu: Bệnh chết nhanh, chết chậm, tuyến trùng rễ, rệp sáp gốc, cành...gây hại chủ yếu giai đoạn chăm sóc sau thu hoạch.

Trên rau các loại: Các loài sâu, bệnh hại sẽ có xu hướng phát sinh phát triển mạnh như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rệp muội, rầy mềm, ruồi đục lá...gây hại chủ yếu trên các loại rau ăn lá ở nhiều giai đoạn.

Trên ngô, đậu: Sâu ăn lá, sâu keo mùa thu, sâu xanh, sâu khoang, bệnh đốm lá, bệnh rỉ sắt, bệnh lở cổ rễ, thối rễ, sâu đục thân, sâu đục quả gây hại rải rác.

Trên cây sắn: Bệnh khảm lá virus tiếp tục gây hại, bọ phấn, rệp sáp bột hồng  gây hại cục bộ, bệnh chổi rồng, bệnh đốm lá, cháy lá vi khuẩn...gây hại rải rác trên cây sắn giai đoạn phát triển thân lá.

Trên cây điều: Bọ xít muỗi, rệp sáp, sâu đục thân, cành, sâu cuốn lá, sâu đục nõn, bệnh thán thư gây hại cục bộ các vườn chăm sóc kém.

Trên ca cao: Bọ xít muỗi, rệp sáp, sâu đục thân, bệnh thối quả, khô ngược cành, câu cấu ăn lá, bộ gặm nhấm gây hại rải rác.

Trên cây mía: Sâu đục thân, sùng đục gốc, bệnh đốm lá, bệnh bạc trắng lá phát sinh gây hại rải rác.

Trên cây cao su: Bệnh xì mủ thân cành, bệnh loét sọc miệng cạo, bệnh nấm hồng phát sinh gây hại rải rác.

Cây rừng trồng: Bệnh chết héo, sâu đục thân, mối, bệnh đốm lá, thán thư và các đối tượng sâu, bệnh hại khác gây hại rải rác.

Cây sầu riêng, cam quýt, bơ, vải: Bệnh nứt thân xì mủ, bệnh héo chết nhanh do Phytopthora trên cây sầu riêng, bệnh đốm nâu thanh long, sâu tiện vỏ,  nhện đỏ, bệnh sẹo, thán thư, bệnh vàng lá gân xanh gây hại rải rác.

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk