LIÊN KẾT WEBSITE

Mở liên kết

Lượt truy cập:   823,579

Đang online:      15

Báo cáo tiến độ sản xuất Tuần 12 (đến ngày 24/3/2021)

1.1. Tiến độ gieo trồng vụ Đông xuân 2020-2021

Tính đến ngày 03/02/2021 Vụ Đông xuân 2020-2021 kết thúc gieo trồng với tổng diện tích là 58.861/53.580 ha KH, đạt 109,86%.

Cây trồng

hàng năm

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích

Kế hoạch  (ha)

Diện tích

Thực hiện (ha)

Lúa

Làm đòng, trỗ

37.000

43.221

Ngô

PTTL

3.340

2.911

Khoai lang

PTTL

1.960

1.813

Sắn

Mọc mầm, ra rễ, PTTL

2.120

1.819

Mía

PTTL

1.000

965

Thuốc lá

PTTL

580

717

Đậu các loại

PTTL

1.260

1.129

Rau các loại

Các giai đoạn

3.620

3.784

Cây khác

Các giai đoạn

2.700

2.502

Cây trồng lâu năm

Giai đoạn sinh trưởng

Diện tích (ha)

Cây cà phê

Ra hoa, đậu quả

208.250

Cây tiêu

Chín, thu hoạch

34.500

Cây cao su

Các GĐST

37.700

Cây điều

Ra hoa, đậu quả, quả non

23.995

Ca cao

Các giai đoạn

1.150

Cây ăn quả các loại

Các giai đoạn

30.622

Cây trồng khác

Các giai đoạn

1.535

1.2. Tiến độ thu hoạch vụ Đông xuân 2020-2021:

Tính đến ngày 23/03/2021 vụ Đông xuân năm 2020 – 2021 thu hoạch được với tổng diện tích 4.185 ha/58.861 ha đạt 7,11% TH. Trong đó, lúa nước 1.470 ha/43.221 ha đạt 3,4% TH, ngô 129 ha/2.911 ha đạt 4,43% TH, khoai lang 64 ha/1.813 ha đạt 3,53% TH, đậu các loại 10 ha/1.129 ha đạt 0,89 %, rau các loại 1.584 ha/3.784 ha đạt 41,86% TH, cây khác 928 ha/2.502 ha đạt 37,09% TH (cây TAGS 155 ha, dưa hấu 515 ha, cây khác 624 ha).

© 2015 Bản quyền thuộc về CHI CỤC TRỒNG TRỌT VÀ BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẮK LẮK
Số 11 Hùng Vương - Phường Tự An - TP. Buôn Ma Thuột - Tỉnh Đắk Lắk
Ði?n tho?i: 0262.3.852.747 - Fax: 0262.3.813.408
Email: diennk@nnptnt.daklak.gov.vn
Thiết kế bởi Trung tâm Công nghệ thông tin - Viễn thông Ðăk Lăk